Vergadering DIGITALE bijeenkomst GREX


DIGITALE bijeenkomst GREX
start 26 Mei 2030

Agendapunten
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Algemeen inspreekrecht
4 Informatiebrief 8e herziening GREX.
5 Sluiting
This page last generated on 2020-05-26T15:12:48+00:00