Invigning av Vårdcentrum Finspång


Nu är vården igång på Vårdcentrum Finspång, en pionjär för framtidens Nära vård. På grund av rådande restriktioner kopplat till covid-19 kommer invigningen att genomföras digitalt Följ med på en digital rundvandring på torsdag den 14 januari klockan 14.

På det nya vårdcentrumet finns vården samlad under ett och samma tak och början av december öppnade alla verksamheter. På invigningen får besökarna se vårdcentralen, mottagningshotellet och rehabiliteringsmedicinska avdelningen, och slutenvården för inneliggande patienter. Självbetjäningen i receptionen är ett av många exempel på nya lösningar som förenklar för patienterna.

Invigningstalare är Kaisa Karro. regionråd Region Östergötland, Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande Finspång,Krister Björkegren, regiondirektör Region Östergötland och Jessica Frisk, vårddirektör Region Östergötland.
This page last generated on 2021-01-12T10:56:25+00:00